Kalendarium

Kalendarz imprez

Ukraina Pomoc

  • 08-07-2022
  • Autor: Lubuski Urząd Wojewódzki
  • drukuj

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Załączniki

"Weekend dla Ukrainy" - ZUS

Od soboty wnioski o 500+ w języku ukraińskim – lubuskie ZUS otwarte w weekend
Od tego weekendu uchodźcy z pogrążonej wojną Ukrainy będą mogli złożyć wnioski
o świadczenie „500 plus” w swoim ojczystym języku. W związku z tym, niektóre lubuskie jednostki ZUS będą otwarte w sobotę i niedzielę.
 
Kompletna informacja w załączniku poniżej:

Załączniki

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby lub podmioty, które zapewniły nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski  o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż do 60 dni. Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną dotyczącą każdej osoby przyjętej do zakwaterowania.
Gmina ma prawo do skontrolowania warunków zakwaterowania i wyżywienia. Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
Wnioski wraz z kartami osób przyjętych do zakwaterowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Poniżej wnioski do pobrania. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 68 391 03 34
czytaj dalej

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

OC GRANICZNE LUB ZIELONA KARTA DLA OBYWATELI UKRAINY WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN POLSKI

Punkt rejestracji uchodźców z Ukrainy

Miejsce zbiórki pomocy dla Ukrainy

Komunikat dla osób uciekających z Ukrainy wersja po polsku, po ukraińsku i po angielsku

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie

1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego