Kalendarium

Kalendarz imprez

Wykaz numerów

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Zbąszynku
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
 
telefon: 68 384 91 40
 
Adres e-mail
 
Godziny pracy:
poniedziałek            7.30 - 17.00
wtorek - czwartek     7.30 - 15.30
piątek                      7.30 - 14.00
 
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
Adres e-mail                              
 
Sekretarz Gminy Jan Makarewicz
Adres e-mail
 
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz  
Adres e-mail              
 
Skarbnik Gminy Aneta Nawracała
Adres e-mail
 
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych i USC
Kierownik USC, dowody osobiste - Barbara Niemiec-Kromska, tel. 68 391 03 44
Stanowisko ds. ewidencji ludności, tel. 68 391 03 40
Stanowisko ds. obronnych i wojskowych, tel. 68 391 03 52
 
Referat Budżetu i Finansów
Kierownik - Aneta Nawracała, tel. 68 391 03 55
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - przychody, tel. 68 391 03 35
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki, tel. 68 391 03 35
Stanowisko ds. podatków i opłat – wymiar podatków, tel. 68 391 03 33
Stanowisko ds. podatków i opłat – pobór podatków, tel. 68 391 03 33
Stanowisko ds. podatku VAT i ZUS, tel. 68 391 03 58
Stanowisko ds. finansowo-księgowych i obsługi kasy, tel. 68 391 03 41
 
Referat Infrastruktury Technicznej
Kierownik - Hubert Cichy, tel.68 391 03 54
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa, z-ca kierownika: Jarosław Mikołajczyk, tel. 68 391 03 43
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg, tel. 68 391 03 45
Stanowisko ds. budownictwa, tel. 68 391 03 39
Stanowisko ds. budownictwa i zamówień publicznych, tel. 68 391 03 39
Stanowisko ds. pozyskiwania środków, tel. 68 391 03 51
Stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 68 391 03 53
 
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji
Kierownik - Renata Kitta, tel. 68 391 03 37
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami, tel.68 391 03 37
Stanowisko ds. gospodarki lokalami, tel.68 391 03 34
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, tel. 68 391 03 34
 
Referat Ogólno - Administracyjny
Kierownik - Magdalena Tomaszewska, tel.68 391 03 46
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i organizacji, tel.68 391 03 32
Stanowisko ds. kadr i organizacji, tel. 68 391 03 38
Stanowisko ds. promocji, grafiki i multimediów, tel. 68 391 03 59
Informatyk, tel. 68 391 03 36
Stanowisko ds. obsługi rady, tel. 68 391 03 50
Stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych, tel. 68 391 03 30
 
Referat Oświaty
Kierownik, główny księgowy - Dorota Chłopowiec, tel.68 391 03 42
Stanowisko ds. organizacji oświaty, tel. 68 391 03 49
Stanowisko ds. księgowości oświatowej, tel. 68 391 03 49
Stanowisko ds. księgowości oświatowej i materiałowej, tel.68 391 03 56
Stanowisko ds. księgowości oświatowej, tel. 68 391 03 56
 
Strażnik Miejski, tel. 68 391 03 57

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego