Kalendarium

Kalendarz imprez

Rewitalizacja

Raport z postępów we wdrażaniu "Program Rewitalizacji Gminy Zbąszynek do roku 2020"

Raport z postępów we wdrażaniu "Program Rewitalizacji Gminy Zbąszynek do roku 2020"

Projekt: Nowe oblicze Gminy Zbąszynek – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Termin realizacji: 2016
Wartość projektu: 80.300,00zł
Dofinansowanie: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Wysokość dofinansowania: 72.270,00zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Wkład własny: 8.030,00zł
Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie Planu Rewitalizacji dla Gminy Zbąszynek-podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ubiegania się o środki na ten cel a także wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych interesariuszy
w przygotowanie programu rewitalizacji i wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Projekt „Program Rewitalizacji Gminy Zbąszynek do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku"

W załączniku ,,Program Rewitalizacji Gminy Zbąszynej do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku".

Załączniki

Spotkanie informacyjne dot. rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rewitalizacja

Spotkanie informacyjne dot. rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rewitalizacja

Spotkanie informacyjne dot. rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rewitalizacja

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego